www av淘宝 comwww av淘宝 com

 • Mauris feugiat elit sed elit consequat massa nuncwww av淘宝 com

  Etiam porttitor aliquet nunc, non pulvinar nulla placerat et. Ut ipsum sapien, iaculis nec aliquet vel, pretium id mauris. Cras aliquet magna in eros mattis eu gravida urna fermentum.

 • Proin vel neque vel leo pulvinar tempor vitae sedwww av淘宝 com

  Etiam porttitor aliquet nunc, non pulvinar nulla placerat et. Ut ipsum sapien, iaculis nec aliquet vel, pretium id mauris. Cras aliquet magna in eros mattis eu gravida urna fermentum.

 • Maecenas ultrices, est vel aliquam luctus posuerewww av淘宝 com

  Etiam porttitor aliquet nunc, non pulvinar nulla placerat et. Ut ipsum sapien, iaculis nec aliquet vel, pretium id mauris. Cras aliquet magna in eros mattis eu gravida urna fermentum.

 • Cras dictum enim vitae urna auctor feugiatwww av淘宝 com

  Etiam porttitor aliquet nunc, non pulvinar nulla placerat et. Ut ipsum sapien, iaculis nec aliquet vel, pretium id mauris. Cras aliquet magna in eros mattis eu gravida urna fermentum.

Welcome to Crystal - responsive web template for business!www av淘宝 com

Proin arcu tellus, placerat facilisis rhoncus eget, mollis ac erat. Donec accumsan erat in elit condimentum dictum pharetra est molestie. Donec eget felis in ligula bibendum gravida consectetur at dolor.Proin arcu tellus, placerat facilisis rhoncus eget, mollis ac erat. Donec accumsan erat in elit condimentum dictum pharetra est molestie. Donec eget felis in ligula bibendum gravida consectetur at dolor.

Learn more
RESPONSIVE DESIGNwww av淘宝 com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Read more
RESPONSIVE DESIGNwww av淘宝 com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Read more
RESPONSIVE DESIGNwww av淘宝 com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Read more
RESPONSIVE DESIGNwww av淘宝 com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.

Read more

Our Workwww av淘宝 com

Testimonialswww av淘宝 com

Suspendisse potenti. Suspendisse non sem lectus, eu sagittis diam. Nullam quis vestibulum augue. Curabitur augue urna, viverra vel gravida et, aliquet eget erat. Aliquam elit felis, pharetra id fringilla et, dignissim sed velit.

众人都点了点头,他们之前还真的是把这一点儿给忘了,现在想起来,还真的是感觉到有些后怕,要是那些弟子没能把传送阵打开就被死了,那他们想要进入到这个空间,还得多费不少的手脚才行。

一想到这里,赵海就去了佛力金属的试验室那里,现在那里有一个弟子正在进行着佛力金属的生产,一看到赵海,马上就冲着赵海行了一理,赵海却只是摆了摆手,随后就开始进行了他的试验,他相信自己一定会试验成功的。

温文海的话到不是乱说的,现在有不少血杀宗的弟子,都觉得自己直接就变成死灵一族也没有什么,反正也是活着,而且变成死灵一族,还可以得到更久的生命,还可以得到赵海的照顾,这样反到是更好。

这一发现就等于是一下就解决了金属涂装最大的问题,那就是在固态向液态转化的问题,解决了这个问题,就差不多等于是把金属涂装,完全的控制在他们手里了。

常军也长出了口气道:“是啊,一直以来,我们都没有想过要好好的了解一下那些大型法器,看看那些大型法器的战斗力到底如何,同时也没有想过要好好的给这些大型法器,全都设计一套独属于他们的战术,没有让这些大型法器,发挥出最大的威力,这可是十分不对的,看来我们必须要好好的想一想了。”

但是他们活的时间太长了,而且因为他们的实力不够,他们帮不上赵海的忙,慢慢的他们就产生了一种厌世的情绪,这也是后来为什么赵海在一次想起幽灵一族的时候,发现幽灵一族的很多人,都选择了自杀的原因,因为他们觉得自己活着已经没有任何的意义了,没有意义的活着,时间长了,人们就会感到厌烦,就会想到死,所以他们就自杀了。

这样的力量变化,是文不同没有想到的,他从来没有想过,有人可以把力量的变化用到如此的地步,他也不由得大吃了一惊,但是他想要变招已经不可能了,金文大剑直接就往上飞去了,而那石球也直接就撞到了金文大剑上,就听到轰的一声,石球粉碎片,金文大剑虽然没有消息,却也飞得更远了。

温文海他们也发现了这一点儿,所以他们几人全都用力的点了点头,温文海沉声道:“我们以前,好像是太过于小看了这些罡风的攻击了,我们以为罡风树被我们收服了,我们又有能量武器可以进行远程攻击,这些罡风对于我们的攻击,帮助不会太大,但是现在看起来,好像根本就不是那么回事儿,看来以后要注意这一点儿了。”

而这种能量法阵生命体,也是十分强悍的,他几乎是不死不灭的,怎么也弄不死他们,所以赵海对这种能量法阵生命体十分的好奇,就让闻于名他们去研究,没想到现在竟然有结果了,这到是一个意外之喜。

众人都轰的叫了一声好,他们真的是感到十分的兴奋,这一次他们的自我升级,进行的十分顺利,他们得到的好处也很多,这让他们都感到十分的兴奋,恨不得马上就出去与这里的人进行一次战斗。

随后她们又仔细的研究了一下,她们就发现,把人象直接刻上去是不行,但是却可以把抽象的人象刻上去,这个抽象的人像,可以跟你长的不像,但是一定要跟你的的法相有一定的联系,只有这样,你才能通过图腾柱收集信仰之力。

第二百四十一章 无敌

赵海看着众人,微微一笑道:“这只是我的一个想法,如果我们所在的这片空间,不是万山界影族的地盘,那么这里会不会是像黑白战场那里一样,是一个完全独立的空间呢?如果这里是一个完全独立的空间,那么他会不会是一个与影族人没有什么联系的空间呢?”

血杀宗的大殿之中,赵海坐在主位上,看着大殿里所有血杀宗的高层管理人员,微微一笑,沉声道:“各位,我们进入到这片声波空间,已经足足五个多月了,这五个多月以来,我们血杀宗一直在埋头的发展,所有弟子不是在学习如何的应付那种声波的攻击,就是在对自己进行升级,可以说这几个月的时间,对于我们血杀宗来说,可是十分重要的,让我们血杀宗的弟子,都得到了一些升华,我们的实力变得更强了,甚至每个人都多了一条命。”

其它人也全都注意到了赵海的动作,没有人敢去打扰赵海,所有人都十分的小心,静静的看着赵海,同时也在等着那几个弟子快一点儿把传送阵给建立起来,只有这样他们才能尽快的过去支援,以解他们现在之危。

阴鬼宗也马上就做出了反应,他们直接就高调的宣布,将会派出宗门里的高手,对阴鬼宗进行追杀,随后却就没有了消息,他们到底什么进候行动,如何的行动,却是一点儿息都没有,这让一直注意着这件事情的人,却是有些失望。

赵海手里的白发三千丈一抖,成万春他们身上的盔甲,马上就从他们的身上被削离了下来,成万春他们稳稳的站在那里,身上看起来到是一点儿也没有受伤,不过几人都喘着粗气,看起来好像是很累的样子。

就在赵海收回白发三千丈的时候,众人都是一愣,随后他们马上就往常军的投影上望去,却发现常军投影上,那几个弟子建起来的防御法阵形成的护罩,在白发三千丈被收回的那一瞬间,直接就变形了,看样子顶不了几息的时候就要暴裂,到那时那几个弟子可就完了。

温文海应了一声,没有在说什么,说实话,他也是有些生气,不过因为那些人并没有公开的背叛他们,所以他才没有对那些人下手,不然的话怕是他早就把那些人给杀了,是绝对不会留他们到现在的,现在赵海这么说,那就让他们自生自灭好了,什么时候那些人受不了了,他们自然就会做出选择了,不管他们是攻击血杀宗也好,还是服软也好,到那个时候就全都可以处理了。

第二百零六章 探索

www av淘宝 com